Energetisch

“Healing is de meest pure vorm van spiritueel geschenk. Het wordt gegeven zonder oordeel of voorwaarden, omdat dat de ware natuur is van de Bron.
Healing kan helpen bij alle aspecten van het leven die positieve input nodig hebben. Het kan helpen bij ziekte, het kan kracht geven, vrede in je geest en spirituele harmonie.

Je hebt geen geloof nodig, wel een bereidheid om te ontvangen”

Tareth, Bronleraar

 

Ik ben opgeleid in verschillende healingmethodes. Afhankelijk van de persoon en wat zich aandient op het moment, kies ik welke healingtechniek het beste aansluit bij de behoefte en/of combineer ik de verschillende vormen.
Tijdens de behandeling lig je op een tafel, met kledij.

 

Integrated Energy Therapy (IET)

IET is een krachtige healingtechniek die helpt bij het loslaten van blokkades en trauma’s en negatieve gedachten die in het cellulair geheugen opgeslagen liggen.

De levensstroom of -energie die door je lichaam vloeit, kan door bepaalde gebeurtenissen, trauma’s, ziektes, angst, crisissen,… geblokkeerd raken. Deze energieblokkades kunnen je levenservaring beperken en zorgen voor energietekort, ziekte, verlies van spontaniteit, enz.

Door aanraking van bepaalde plaatsen en punten op je lichaam, wordt het celgeheugen van het lichaam bevrijd van dergelijke onverwerkte lading. Positieve levenskwaliteit wordt ingebracht , waardoor regeneratie kan plaatsvinden op een zachte en diepgaande manier.
Het opnieuw in evenwicht brengen van de energie is zelfsturend en zelfregulerend. Als therapeut ondersteunen we de natuurlijke capaciteit van het lichaam om een goed evenwicht te creëren en behouden.

Bij deze healingtechniek wordt gebruik gemaakt van de helende kracht van de violette straal en de engelen-vibraties.

 

Alchemic Healing

Alchemie is de kracht van transformatie. Het is de zoektocht naar onze innerlijke kern en de ontdekking van de (nieuwe) mogelijkheden die schuilgaan achter fysieke en mentale blokkades.

Alchemic Healing brengt je in verbinding met de essentie van je ziel waardoor je (oude) overtuigingen, die je niet meer nodig hebt, makkelijker kan loslaten. Oude ballast kan worden omgezet in bruikbare energie. De wijsheid en scheppingskracht die in ieders ziel aanwezig is, wordt losgemaakt.
Je spirituele groei en fysieke gezondheid nemen toe en zo beïnvloedt het je dagelijks leven op positieve wijze.

Reiki

Reiki betekent  ‘Universele Levensenergie’

Het is een eenvoudige en zachte heling methode, waarbij via de handen universele levensenergie wordt doorgegeven. De kracht ervan is eenvoud en zachtheid.

De handen worden zacht op je lichaam geplaatst en de levensenergie stroomt moeiteloos naar de plaatsen waar dit nodig is.
Blokkades worden vrijgemaakt en er treedt een diepe ontspanning in. De eigen genezingskracht van je lichaam wordt bevorderd en ook je sluimerende creatieve krachten worden aangesproken. Reiki stimuleert zowel je algemene gezondheid als je evolutie en de verruiming van je bewustzijn.

Deze oude geneeskunst werd rond het jaar 1900 herontdekt door Dr. Mikao Usui. Het wordt ook wel ‘The Usui System Of Natural Healing’ genoemd.

 

Deeksha/ Oneness Blessing

Laat een verfrissende wind waaien in je hoofd
ervaar de eenvoud van de eenheid van alles.

Het woord “Deeksha” is Sanskriet en betekent initiatie of overdracht van eenheidsenergie.
Het is een zegening waarbij je in directe verbinding komt met het veld van eenheid, waardoor zich een proces opent van transformatie en groei, wat leidt tot een evolutie en versnelling in bewustzijn.

Deeksha is in de wereld gebracht door Sri Bhagavan en Amma in Zuid-India, die het als een levenstaak zien om de wereld verlichting te brengen. “Verlichting” als het vermogen om de werkelijkheid te zien zoals hij is, zonder tussenkomst en interpretatie van de geest, als “in de eenheid komen”
Zo wil Sri Bhagavan het op gang zijnde wereldwijde proces van transformatie ondersteunen.

Door een neurobiologische verandering te stimuleren, zorgt deze eenheidsenergie voor een geleidelijke afname van het gevoel van afgescheidenheid en een toename aan verbondenheid met het wezen van jezelf, je medemens en alles in deze schepping.
Een diepe ervaring… die naast de nodige schoonmaakprocessen, samengaat met gevoelens van vreugde, innerlijke kalmte en verbondenheid met de eenheid in àlles.

Deeksha of eenheidszegening wordt doorgegeven via de handen van de deekshagever op de kruin van je hoofd. Het is ook mogelijk om op afstand deeksha te geven, door de intentie van de deekshagever.