Psychotherapeutisch

Als psychotherapeute werk ik vanuit de gestaltvisie.

In deze visie gaan we ervan uit dat ieder organisme wil groeien en zichzelf realiseren. Dit gebeurt steeds in wisselwerking met zijn omgeving. Niets bestaat immers op zichzelf.
We worden beïnvloed door alles wat deel uitmaakt van onze omgeving, in de ruime zin: ons gezin, familie, vrienden, werksituatie, woonbuurt, ruimere context,…
En tegelijk beïnvloeden we onze omgeving door de manier waarop wij ons hierin bewegen.

Deze wisselwerking vraagt van ons een voortdurende creatieve aanpassing.
We trachten onze eigen behoeften en noden af te stemmen op die van onze omgeving. Bij elke belangrijke verandering in ons leven is het opnieuw zoeken naar harmonie en evenwicht. Dit proces loopt niet altijd van een leien dakje en wordt soms verstoord door invloeden van onze opvoeding, de cultuur waarin we leven, ervaringen uit het verleden die niet ‘rond zijn’.

Binnen de gestaltvisie geloven we dat psychische problemen ontstaan op het moment dat het contact met de omgeving verstoord raakt en we niet in staat zijn om dat te herstellen.
In de therapie werken we ernaartoe om dit vastgelopen proces opnieuw stromend te krijgen. Hierdoor kan je opnieuw meer vrijheid en soepelheid verwerven om om te gaan en gepast te reageren op je omgeving, afgestemd op je eigen behoeften en verlangens.

Om dit te bereiken geven we veel aandacht aan je zintuigelijke waarneming en lichamelijke ervaringen. We zien dit als een weg om in contact te komen met je eigen wensen en verlangens.
Van hieruit kan je verder op weg om op een vernieuwde manier in je leven te staan.

In de therapie staat het contact tussen mij als therapeut en jou als cliënt centraal. We focussen op wat er hier en nu gebeurt. De therapeutische relatie fungeert als een veilige plek waarbinnen je helder kan krijgen wat er aan de hand is en kan oefenen in nieuwe manieren om contact aan te gaan.